top of page

Bli sertifisert bruker

Sertifiseringskurs

Online, case-basert med en-til-en

Human Content sertifiseringskurs kombinerer gruppesamlinger med individuell oppfølging. Deltakerne lærer vår kunnskaps-base, får innsikt i bruken av våre verktøy og metoder, og tilpasset støtte til å gjennomføre reelle prosjekter som bidrar til å nå deres mål.

Training.png
Banner-NO 3. sept-2024.png

Neste sertifiseringskurs starter med modul 1 tirsdag 3. september 2024 og modul 2 tirsdag 15. oktober 2024. Mer detaljer følger under:

B5-PLUS er basert på den internasjonalt anerkjente og vitenskapelig baserte «Big Five» personlighets-modellen.

Human Content har videreutviklet forståelsen av våre fundamentale drivkrefter og hvordan de påvirker beslutninger i arbeidslivet de siste 25 pluss-årene, i tråd med vår formålsparagraf:

  • Fremme forståelse og respekt for alle unike varianter av mennesker.

  • Personer og organisasjoner tar bedre valg.


Human Content har lisensiert et betydelig antall veiledere, forretningskonsulenter og HR-fagpersoner som jobber i og med organisasjoner. Du har muligheten til å bli en av denne gruppen av profesjonelle som kan utnytte vår ledende kunnskap, og våre verktøy og metoder, for å gjøre en enda bedre jobb.

 

Registrer deg her:

Sertifiseringskurs - Modul 1 & 2

Tusen takk! Vi sender deg mer informasjon og gir deg tilgang til dokumentasjon så raskt vi kan.

Joanna Moss

Director of Moss Coaching Associates, London 

og Human Content sertifisert (vår oversettelse):

 

Jo mer jeg bruker B5-PLUS-tilnærmingen, jo nyttigere er den for meg. Resultatene gir en veldig dyp samtale om mine klienters karriere, ambisjoner, tilfredshet og ytelse. I går hadde jeg en fantastisk debrief med en veldig senior bankmann. Det fikk ham til å tenke, spesielt om nylige og tidligere hendelser.’

Dr. Tim Zimmermann

Partner, ZS-Advisors, Munich og Senior Advisor, Roland Berger Strategy Consultants, Munich

(vår oversettelse):

'Human Content tilbyr en diagnostisk verktøykasse for veiledere som er basert på vitenskap og som er godt tilpasset arbeidsmiljøet til en coachee. Opplæringen jeg fikk gjorde det mulig for meg å utnytte det fulle potensialet til disse verktøyene. Kurset er pragmatisk, fokuserer på hver deltager og fokuserer på de viktigste poengene. Vi har valgt å bruke Human Content i vår ZS Leadership Advisory-tilnærming som dekker talentprosessen e2e. B5-PLUS og F60 vil bli et vanlig talentutviklingsverktøy for våre kunder.’

Paul Peplow

Executive Coach, Tidligere Global Head of Talent, O2

(vår oversettelse):

‘Definitivt den beste, mest interessante og mest menneskelige akkrediteringsprosessen jeg har opplevd. La oss få noe magi til å skje!’

Dette er en åpen kursgruppe, og ettersom plassene er begrenset for å sikre kvalitetsinteraksjoner, vil kursplasser allokeres etter først til mølla-prinsippet.
HUMAN CONTENT SERTIFISERINGSKURS INKLUDERER B5-PLUS OG F60
Pre-Read og aktiviteter mellom kurs-samlingene.

Gjennomføre B5-PLUS og F60

B5-PLUS-rapporten din brukes i en observert parvis treningsøvelse mellom kursmodulene. Du får individuell tilbakemelding på F60-resultatet.
Forhåndslesing av dokumentasjon:
Vi forventer at deltagere leser nødvendig dokumentasjon før kurs-samlinger for å sikre tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å få best mulige innspill og innhold i diskusjoner.

Øvelser:
Mellom modul en og modul to krever vi at hver deltager gjennomfører minst fem reelle gjennomganger av resultater fra B5-PLUS og F60 med personer de jobber med, klienter eller lignende. Deltager skal sende inn en selv-evaluering etter hver av disse gjennomgangene, og få våre tilbakemeldinger og råd om forbedringsmuligheter.

Sertifiseringseksamen:
Det siste kravet som må tilfredsstilles for å kvalifisere til en sølv-sertifisering er å bestå en 30-minutters eksamen på nett. Vi anbefaler at du tar den første gang kort tid etter modul 1, mottar tilbakemelding og om nødvendig tar på nytt etter modul 2.

MODUL 1

Del A 

Samling 1
Lær om de fundamentale menneskelige egenskaper og hvordan de fører til suksess og tilfredsstillelse når de er fullt utnyttet.
Du vil være i stand til å utforske en persons egenskaper og aktivt hjelpe dem med å velge seg mer optimale arbeidsaktiviteter og -miljø. Vi introduserer verktøyene som gjør alt dette mulig på en systematisk og presis måte.


Samling 2
Lær å vurdere presisjonen til informasjon, hva den gir informasjon om, hvordan vi bruker den for å ta bedre beslutninger, og hvordan vi bruker den med mennesker. Du vil være i stand til å vurdere informasjonskvaliteten til måleverktøy og øke tilliten til din evne til å etisk forsvarlig hjelpe mennesker med å ta bedre beslutninger for sin karriere og med menneskene i sin organisasjon, for å skape eksponensiell forretningsverdi.

Samling 3
Lær å praktisere all denne nye læringen på en helhetlig måte. Etter denne dagen kan du begynne å bruke verktøyene med god effekt i reelle situasjoner. Du vil vurdere formålet og resultatet av ethvert prosjekt, systematisk samle inn og analysere den informasjon som er mest reliabel og valid for å identifisere underliggende problemer, og prioritere handlinger som gir de ønskede resultatene. Spesielt vil du være i stand til å utføre jobbanalyser for individer og grupper. Dette gir et pålitelig grunnlag for å forstå både jobbinnholdet og organisasjonen som er satt opp, og gi råd og veiledning som fører til optimale resultater. Kursholder demonstrerer god bruk av verktøy, for å gi deg god støtte på veien mot ekspertise.

Tirsdag 3., onsdag 4. og torsdag 5. september 2024.

Hver av de tre dagene:
Første økt 09:00 til 11:00
Pause ca. kl 11:00-12:00
Andre økt 12:00 til 14:00Del B - øvelser
I løpet av uken som begynner 9. september samles kursdeltegere parvis til en 60-minutters øvelse der kursholder observerer gjennomføring av diskusjon om hverandres resultater i forhold til jobbanalyse og gir tilbakemeldinger.

I løpet av kursperioden frem til modul 2 skal hver deltager gjennomføre 5 aktiviteter som inkluderer samtale om resultater opp mot en jobbanalyse, helst så reelle prosesser som mulig. Detaljene i denne øvelsen tilpasses den enkelte og avtales i Del A. 

MODUL 2

Del C 

Samling 1
Repetisjon av det vi har gjennomgått, ekstra gjennomgang etter behov. Alle deler sine erfaringer fra bruk, og vi går dypere i hvordan vi bygger opp nyanserte og helhetlige forståelser av mennesker, så vi forstår resultatene samlet på en bedre måte.

Samling 2
Gjennomgang av metoder for ulike typer prosjekter som kan gjøres i og med organisasjoner. Formålstjenlighet, og hvordan sikre optimale resultater.

Tirsdag 15. og onsdag 16. oktober 2024.

Hver av dagene:
09:00 til 11:30 
bottom of page