top of page
Ansett personer som mer sannsynlig lykkes og trives

Bygg organisasjonen

Rekruttering

Når vi kjenner vår organisasjon og behov fremover, kombinert med individuell evaluering med høy kvalitet, har vi muligheten til å velge den personen som mest sannsynlig vil lykkes og trives.

De viktigste elementene i vår anbefalte rekrutteringsprosess inkluderer bruk av vår jobbanalysemetode og de individuelle kartleggingene av personlighet og evne.

 

Jobbanalyse hjelper oss å identifisere hvilke egenskaper som er mer og mindre gunstige for å lykkes og trives i jobben. Ved å bruke B5-PLUS og F60 får du reliabel og valid informasjon om egenskapene for hver person du vil vurdere.

rekrutteringsprosess rotert og klippet.png
bottom of page