top of page
Personlighet

Verdensledende

B5-PLUS

TM

B5-PLUS er Human Contents personlighetskartleggingsverktøy basert på den internasjonale anerkjente «Fem-faktor-modellen»

B5-PLUS gir den mest presise måling av våre mest grunnleggende personlighetsegenskaper. B5-PLUS er vitenskapelig utviklet og vedlikeholdt i full overensstemmelse med Big Five-modellen. Med våre faglig solide metoder for å analysere organisasjon, jobbinnhold, og kombinert med F60 evnetest, gir det deg nødvendig innsikten i alle aktiviteter knyttet til å styre menneskene i organisasjonen din, øker sannsynligheten for at de vil lykkes og trives, og bidra til organisasjonens verdiskapning.

Rotert B5 klippet.png

B5-PLUS er utviklet og tilpasset for engelsk, spansk, svensk og norsk.

flag45.png
flag49.png
flag_sweden.png
flag57.png
icon_exclamation_mark.png

B5-PLUS-rapporten kombinert med jobbanalyse gir oss verdifull innsikt i hvordan denne personen mest sannsynlig vil fungere i forskjellige situasjoner og i forhold til andre mennesker. 

B5-PLUS er basert på Big Five-modellen, som benyttes og anbefales av alle relevante internasjonale forskningsmiljøer. Det betyr at vi kan bruke resultater og støtteverktøy som forskere internasjonalt har jobbet hardt for å utvikle, for eksempel Big Five-kart for jobbrollene personen blir vurdert til, eller allerede jobber i.

Human Content har gjennom eget arbeid, og ved bruk av arbeidet som er gjort internasjonalt, utviklet et omfattende sett med slike støtteverktøy som ytterligere nyanserer og utdyper det individet har fortalt oss om seg selv, og hva det betyr for oss i vår organisasjonsutvikling.

 

Human Contents originale B5 ble utviklet av en av våre grunnleggere, psykolog og spesialist i psykometri Eystein Andreas Kolstø, på slutten av 1990-tallet. Konsensus fra fagmiljøer globalt var allerede da at Big Five-modellen målt med normative metoder basert på den leksikalske hypotese ga den mest presise forståelsen av en persons fundamentale personlighetsegenskaper.

B5 var blant de første verktøy til personlighetskartlegging som ble bygget på dette solide fundamentet, et fundament som har blitt ytterligere styrket og bedre forstått gjennom en rekke studier internasjonalt. I årene frem til 2009 ble vår B5 brukt tusenvis av ganger, hovedsakelig for rekruttering til leder- og spesialiststillinger. Analyser av alle responser bekreftet at B5 allerede da var et meget godt verktøy til kartlegging av personlighet, og basert på det beste mulige vitenskapelige grunnlag som var tilgjengelig.

 

De siste årene har vi benyttet funn og innsikt fra internasjonal forskning og utviklet B5-PLUS. B5-PLUS har blitt et bedre verktøy enn B5, med bedre tekniske verdier, bedre graderinger og også mer detaljerte nyanser som ytterligere forbedrer nytteverdien i alt arbeide med mennesker i organisasjon, inkludert bemanningsplanlegging og rekruttering, ledelse, kompetansestyring, og organisasjonsdesign og -utvikling.

icon_question_marks_orange.png

Hvor godt samsvarer personligheten med stillingens krav?

Hvordan vil personen prestere i arbeidsmiljøet og kulturen vår, i gode tider og i dårlige tider?

Når vi ser på den komplekse helheten som en person representerer – hvordan kan vi fokusere vår tid og energi på de tiltak og den oppfølging som er mest relevant for denne personen i denne stillingen?

Vil personen vokse i stillingen?

B5-PLUS-VIFTE.png
bottom of page