top of page

Kompetansestyring

Forstå og bygg kunnskap om personlighet, evner, ferdigheter, kunnskaper og erfaringer som komponentene i kompetanse. 

 

Våre sertifiserte utøvere støtter organisasjoner med å utvikle sin egen strategiske ledelse av strategiske og taktiske kompetanser. Denne tilnærmingen bidrar til å forenkle og operasjonalisere relevant kunnskap om kompetanse i din organisasjon inkludert oversikt over kompetanse-beholdning, mobilisering og flytting av kompetanse, rekruttering av kompetanse og karriereplanlegging.

Kompetanse norsk.png
bottom of page