top of page

Gruppeprosesser

I teamarbeid finner vi vanligvis to viktige forbedringsområder.

  1. Vi bruker individuell jobbanalyse og gruppe-jobbanalyse, og kombinerer det med bevissthet om de individuelle egenskapene til teamets medlemmer. Med denne innsikten hjelper vi teamet med å fordele ansvar, oppgaver og aktiviteter til medlemmene i teamet, og til å prioritere hvilke oppgaver hvert medlem skal bruke mer og mindre tid på å gjøre.

  2. Team-medlemmer med veldig forskjellige egenskaper, har en tendens til å oppleve spenning og konflikt. Ved å synliggjøre årsaken gjør vi dem oppmerksomme på det som skjer, og det hjelper dem til å utnytte sin komplementaritet og redusere eller eliminere negativ spenning i relasjonen.

image.png
bottom of page