top of page
Noen av våre kunder

‘’Vi har brukt Human Content verktøy og støtte til å velge traineer til traineeprogrammet vårt siden 2017. Vi har kjørt dette traineeprogrammet i mange år, og har systematisk
vært mer fornøyd med traineene vi har endt opp med etter at vi begynte å bruke Human Content.’’

TM

HR-sjef

Internasjonalt Shipping-selskap med hovedkvarter i Norge 

‘’’B5-PLUS er det beste i markedet. Jeg har fått dype og viktige innsikter, forstår bedre hvem jeg er, hva jeg liker å gjøre og hva jeg gjør best.’’

Tidligere Adm. Dir.

Europeisk Executive Search Selskap

Et utvalg av våre samarbeidspartnere og kunder
IESE.png
NOVATURIA.png
BjørgFjell.png
Timoney.png
JobZone.png
CEU.png
Vegvesen.png
Circe.png
Sparebank1.png
Wartsila.png
bottom of page