top of page
Likert_scale.png
Matching

Empower True You

Jobbanalyse

Vi mener at enhver person med fordel finner en jobb der det er større sannsynlighet for å lykkes fordi de fundamentale egenskapene er gunstigere.

Personlighet er ikke absolutt, og det er generelt ingen bedre eller dårligere resultat på personlighetskartlegging. Imidlertid er våre fundamentale preferanser reelle, og de preferansene vi har vil være mer eller mindre gunstige avhengig av situasjonene vi er i - for eksempel en jobb. Når vi erkjenner fordelene og utfordringene med våre fundamentale egenskaper, gir vi oss selv mulighet til å ta bedre beslutninger for oss selv. Vi kan velge en jobb der det er større sannsynlighet for at vi lykkes og trives fordi våre naturlige preferanser passer bedre til jobben. Jo bedre vi samsvarer med de oppgaver og det ansvar som hører til en jobb, jo mer kan vi lykkes med å gjøre jobben og trives med det mens vi oppfører oss på måter som er naturlige og krever mindre energi.

Vår vurdering av andre påvirkes også av hvor forskjellige vi er. Instinktivt tenke vi mer positivt om andre jo mer de ligner oss selv. Jo mer ulike fra oss selv andre mennesker er, jo mer skeptiske blir vi, og det vil sannsynligvis negativt påvirke hvordan vi kan fungere sammen. Når vi styrker forståelsen av hvordan hverandres ulikhet er gunstig i et samarbeid, blir samarbeidet bedre.

Job_analysis.jpg

Jobbanalyse metodikken er tilpasset de enkelte språk og miljø.

flag45.png
flag49.png
flag_sweden.png
flag57.png
bottom of page