top of page
Evne

Det mest presise evnemål

F60

F60 er Human Contents figurbaserte evnetest. F60 gir deg det mest presise mål på evnenivå, både fordi den bygger på mange ulike underliggende logiske strukturer, og fordi den er dokumentert på tusenvis av relevante besvarelser i det norskspråklige arbeidsliv. Det gjør at F60 er mer presist og mer robust mot læringseffekt enn noen annen evnetest vi vet om.

Human Content har i samsvar med vår verdi "Vitenskapelig", utviklet evnetesten F60 i tråd med den tilgjengelige kunnskapen internasjonalt om hvordan evnenivå kan måles mest pålitelig og gyldig (reliabelt og valid). F60 er bedre dokumentert enn noen andre verktøy vi kjenner til som hevder å måle evne. F60 er dokumentert på ledere og spesialister i den norskspråklige arbeidsmiljø. Sammen med B5-PLUS gir den oss reliabel og valid informasjon om de fundamentale egenskapene til en person.

F60 gir den mest presise måling av våre grunnleggende evneegenskaper. Resultatet indikerer et nivå på evnen til å forstå og lære, inkludert hvor raskt og riktig vi behandler informasjon med komplekse sammenhenger.

For å lykkes i en jobb må den ansatte ha nok evne til å tilfredsstille kravene i jobben. De fleste har nok evne til å lykkes med de aller fleste jobboppgaver. De som jobber med oppgaver som krever mer kapasitet enn de har, risikerer å gjøre feil, og bør hjelpes inn i en annen jobb der deres evnenivå er tilstrekkelig til åat de kan lykkes. De med høyere evnenivå enn det som strengt tatt er nødvendig, kan ta på seg oppgaver som krever deres evnenivå, inkludert at de kan støtte sine kollegaer når de trenger hjelp.

TL F60 rotert klippet 2.png

F60 er utviklet og normert for Engelsk, Spansk, Svensk, og Norsk

flag45.png
flag49.png
flag_sweden.png
flag57.png
bottom of page