top of page

Operasjonaliser personlighet

Personlighet

Fordeler når du operasjonaliserer personlighet:
• bedre fordeling av aktiviteter til person
• bedre relasjon mellom personer
• bedre beslutninger

Personlighet 

Vitenskapelig

Big Five modellen

normalfordeling-spider.673-v2.jpg

Etisk forsvarlig bruk av reliabel informasjon om personlighet.

Forstå hva som skiller strategier for å måle personlighet, hvilke valg som er bedre, og hvordan det påvirker verdiskaping.

Personlighet

Verdensledende

B5-PLUS

TM

Rotert B5 klippet.png

B5-PLUS gir de mest presise mål på våre grunnleggende personlighetsegenskaper.

B5-PLUS er vitenskapelig utviklet og vedlikeholdt i full overensstemmelse med Big Five modellen

bottom of page