top of page

Beslutningene som gir deg suksess

Produkter

Human Content har utviklet verktøy, metoder og arbeidsprosesser som støtter alle aspekter av organisasjonsarbeidet, i alle bransjer. Hvis du driver en organisasjon med mennesker og ønsker å lykkes, har vi det du trenger.

Personlighet

Verdensledende

TM

B5_PLUS.png

B5-PLUS gir de mest presise mål på våre grunnleggende personlighetsegenskaper.

B5-PLUS er vitenskapelig utviklet og vedlikeholdt i full overensstemmelse med Big Five-modellen

f60.png

Presist mål på evnenivå

Evne

TM

F60 gir den mest presise måling av våre grunnleggende evneegenskaper. Resultatet indikerer hvor raskt en person forstår større mengder mer kompleks informasjon, og hvor raskt de lærer mer kompleks kunnskap.

Human Contents jobbanalyse-metode gir det beste informasjonsgrunnlag for å kontinuerlig utvikle din organisasjon, sikre best mulig fordeling av ansvar og oppgaver til ansatte, og øke sannsynligheten for suksess.

Gjensidig "Match to Thrive"
 

Bygg organisasjonen
 

Rekruttering

Recruitment.png

Når vi kjenner vår organisasjon og behov fremover, kombinert med individuell kartlegging med høy kvalitet i rekrutteringsprosessen, velger vi systematisk personer som mer sannsynlig vil lykkes og trives, og bidra til vår verdiskapning.

Bli sertifisert bruker
 

Case-basert med en-til-en
 

Sertifiseringskurs

Training.png

Human Content sertifiseringskurs kombinerer gruppesesjoner med individuell oppfølging.

 

Deltakerne får innsikt i bruken av våre verktøy og metoder, og tilpasset støtte til å gjennomføre reelle prosjekter som bidrar til å nå deres mål.

bottom of page