top of page
Personlighet

Mål og operasjonaliser egenskaper

Big Five modellen

Pålitelig måling og etisk bruk av informasjon om personlighet.

B5-PLUS gir den mest nøyaktige måling av våre grunnleggende personlighetsegenskaper. B5-PLUS er vitenskapelig utviklet og vedlikeholdt i full overensstemmelse med Big Five-modellen. Kombinert med F60 evne gir det nødvendig innsikt for å jobbe konstruktivt og godt med menneskene i organisasjonen din, og øker sannsynligheten for at de vil lykkes og trives.

normalfordeling-spider.673-v2.jpg
Big Five personlighet,
ikke typer

For å forstå personlighet godt, må vi forstå Big Five-modellen for personlighet. Det krever at vi gjør en utforskende faktoranalyse for å finne frem til innholdet i hver av de fem hovedområdene og underliggende nyanser for en gitt populasjon. Dette må til for å få frem et helhetlig og nyansert bilde av individet som igjen er grunnlaget for verdiskaping.

icon_gear.png
Få det til å virke

For at alt dette skal fungere, må vi måle posisjonene til en person godt, en formidabel oppgave. Heldigvis er den samlede innsatsen fra det internasjonale forskningsmiljøet stort sett enige om noen ganske klare anbefalinger for å hjelpe oss å velge verktøy for å måle personlighet som er så pålitelige og gyldige som mulig:  

  • Bruk normativt spørsmålsformat i Likert-skala (Ikke bruk ja/nei eller Ipsative spørsmål)

  • Gjør utforskende faktoranalyse på den relevante populasjonen og bruk Big Five-modellen.

  • Korriger for individuelle svarmønstre for å redusere støy.

Job_analysis.png
Formålet først

Big Five-modellen for personlighet har hjulpet oss til å innse at ingen variant av personlighet er generelt bedre eller verre. Vi må vite noe om hvilke varianter som er mer eller mindre gunstige i en jobb for å vite hva vi skal se etter. Organisasjons- og jobbanalyse er nyttige metoder for å avdekke hvilke varianter av personlighet er mer eller mindre gunstige for å lykkes og trives i jobben.

Når vi ønsker å inspirere til større forståelse, hvem vi er og hva vi er i stand til, må vi droppe stigmatiserende merkelapper og begynne å beskrive hverandre på helhetlige og nyanserte måter. De som innser verdien av denne paradigmeforbedringen vil høste store fordeler. Heldigvis har vi oppnådd betydelig konsensus i vitenskapen om personlighetspsykologi.

Vi har fortsatt mye mer å lære, men vi er allerede sikre på at vi kan stole på at femfaktormodellen gir oss verktøyet vi trenger for å beskrive de mest stabile og grunnleggende egenskapene til et menneske rimelig godt. Vi har også en måte å måle disse egenskapene på som allerede er ganske nøyaktig, og vi kan se for oss ytterligere forbedringer i løpet av de neste tiårene. Vi har utviklet arbeidsprosesser, eksempelvis for rekruttering og ledelsesutvikling, for å utnytte denne forståelsen med stor effekt på arbeidsplassen.

icon_Quality.png

De fleste «personlighetstester» som brukes i dag ble utviklet før fagmiljøene innså hvordan personlighet fungerer. Krav til at et verktøy gir mest mulig reliabel og valid, helhetlig og nyansert informasjon om personlighet, er:

  • Enkle spørsmål basert på Likert skala, gjerne IPIP.

  • Utforskende faktoranalyse på relevant populasjon.

  • Aktiv bruk av svarmønstre.

  • Resultater kommunisert  nyansert, uten bruk av verdiladde merkelapper.

 

Utdatert metodikk som faget har dokumentert er dårlige strategier for å måle personlighet, inkluderer:

  • «Ipsative» spørsmål

  • Rapportere resultat med verdiladde merkelapper

  • Måle dimensjoner som ikke er «Big Five» inkludert å måle personlighetstyper.

 

Typer og dimensjoner som ikke er «sanne Big Five» er dårlige modeller for å forstå personlighet. Slike verktøy gir mer verdiladde og kategoriserende merkelapper, ikke den nyanserte og helhetlige informasjon som et solid Big Five verktøy som B5-PLUS gir. Dessverre er det et fåtall verktøy i verden i dag som er bygget på en solid og god forståelse av personlighet og Big Five, og som tilfredsstiller kravene over. B5-PLUS er i særklasse.

icon_contact.png

Human Content har et bibliotek med dokumenter som går dypere i alle  ovennevnte emner og dokumenterer påstandene.

Ta kontakt for å få tilgang til kunnskapen i vårt bibliotek.

bottom of page