top of page

Sertifiseringskurs

Human Content sertifiseringskurs kombinerer gruppesesjoner med individuell oppfølging. Deltakerne får innsikt i bruken av våre verktøy og metoder, og tilpasset støtte til å gjennomføre reelle prosjekter som bidrar til å nå deres mål.

Neste sertifiseringskurs starter med modul 1 tirsdag 27. august 2024 og modul 2 tirsdag 15. oktober.
 

B5-PLUS er basert på den internasjonalt anerkjente og vitenskapelig baserte «Big Five» personlighets-modellen.

Human Content har videreutviklet forståelsen av våre fundamentale drivkrefter og hvordan de påvirker beslutninger i arbeidslivet de siste 25 pluss-årene, i tråd med vår formålsparagraf:

– Fremme forståelse og respekt for alle unike varianter av mennesker.
– Personer og organisasjoner tar bedre valg.


Human Content har lisensiert et betydelig antall veiledere, forretningskonsulenter og HR-fagpersoner som jobber i og med organisasjoner. Du har muligheten til å bli en av denne gruppen av profesjonelle som kan utnytte vår ledende kunnskap, og våre verktøy og metoder, for å gjøre en enda bedre jobb.

Meld deg på

Sign up for certification training in September 

Thanks for your submission!

bottom of page