top of page
Personlighet

B5-PLUS

Ordskyer

TM

B5-PLUS ordskyene bygger på den samme kunnskapsbasen som den profesjonelle rapporten. Ordskyene visualiserer hvordan en person har plassert seg i forhold til relevant populasjon på en måte som gjør det lettere å forstå hva plasseringene sier om personen, og hvordan det påvirker samspill og relasjoner. 

Word-cloud.png

Word Cloud is developed and tuned for English, Spanish, Swedish, and Norwegian

flag45.png
flag49.png
flag_sweden.png
flag57.png
bottom of page